Om oss

Historikk

Det starta tidlig på -60 tallet med at Egil Solheim, og etter hvert også Arne Gundersen, hadde møter som samla mye folk, og mange blei frelst. Opptelling i etterkant viser at 48 åsdøler og flere utenbygds blei frelst i denne perioden.
Som det ofte kan være i vekkelsestider så blei det også her brytninger, mellom ulike teologiske synspunkt, og ulike oppfatninger av hvordan ting burde foregå. Det blei vanskelig å få lokale til møtene, og dette var bakgrunnen for at det blei bygd nye bedehus.
Berøa på Eikild blei bygd først og innvidd høsten 1963. Betania i Kyrkjebygd stod ferdig til innvielse allerede året etter, høsten 1964. Oppføringa av begge lokalene blei i all hovedsak utført på dugnad, og begge blei gjeldfrie på innvielsesdagen.
 
Mange spør seg nok om det var nødvendig å bygge flere bedehus og danne nye forsamlinger, og det er nok ulike synspunkter på det.   Det er slik at den fullkomne heilhet ser vi ikke før i oppstandelsen på ”den andre siden”. Så lenge vi er i denne tilværelsen er vi begrensa til å skjønne stykkevis og delt. 
Når vi da i hver våre ”båtlag” har litt forskjellige syn, og kanskje litt forskjellig innhold og form på det vi holder på med, så bidrar dette til ett mangfold som kan være med på å nå ut til ulike typer mennesker i ulike livssituasjoner. På den måten kan evangeliet som bedehusene formidler, nå ut til ennå flere. 
Samtidig er det fint som vi har opplevd de siste årene, at vi også kan samles til fellesmøter med alt Guds folk. 
 
På Berøa og Betania har det vært lagt vekt på å holde regelmessig og fast møtevirksomhet. De første årene var dette så mye som tre møter hver veke. Søndag formiddag på Eikild, søndag kveld i Kyrkjebygd, og torsdagsmøte som veksla mellom dem.    På det årlige høst stevnet som var tradisjon i mange år, kom det alltid mye tilreisende folk, og det blei gjerne heilt fullt.   
 
Vi er mange som har gode minner fra søndagskolen som var i kjelleren, samtidig med formiddagsmøtet på Berøa. Det var Arthur Reiersdal og Arne Eikild som veksla på å være søndagsskole lærere. 
 
På 60 talet var privatbilismen ennå i en tidlig fase, og folk flest ikke mer mobile enn at det var langt å kjøre mellom Eikild og Kyrkjebygda. Men det krever en del å vedlikeholde flere hus, og etter hvert som folk flest er blitt mer mobile blei det naturlig å samle menigheten sin virksomhet i Betania. 
 
Vinteren/våren 2009 blei det lagt ned en stor innsats i ei grundig oppfiksing av heile hovedetasjen, slik at Betania nå framstår som ett lyst og trivelig samlingssted for menigheten. Vi gleder oss over å se både barn, unge, voksne og eldre som flittige brukere av lokalet.
 

Følg oss på facebook - Betania Åseral

 

Kontakt oss

Betania Åseral
Gardsvegen 31
4540 Åseral 

Mobil 957 02468

 

 

Powered by Cornerstone