Menighetens misjonsarbeid

Menighetens misjonsarbeid

Betania støtter Turid Dahl Stokkeland sitt misjonsarbeid i Brasil. Dette prosjektet er for barn i et slumområde i en av São Paulo’s forsteder. (São Paulo sentrum har ca. 12 mill. innbyggere og storbyen São Paulo har ca. 22 mill. Staten São Paulo ca. 40 mill.) Slumområde ”Vila Estaçao” som ligger ved jernbanen, er stadig i utvikling. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye folk der bor, men det er antydet ca. 2000 voksne og 1500 barn. Det er antagelig enda flere som bor der, for det er så mange som ikke er registrert. Behovene er i alle fall uendelige og mulighetene mange, for å hjelpe disse menneskene som lever under slike fattigslige omgivelser.

Vårt ønske er å forhindre gatebarn, gi barna et godt liv og være med å ”bygge hele mennesket”. Skal vi makte dette, må vi ta tak i hele familien. Vi må begynne med barna, men det er viktig at hele familien blir med i oppgaven om å hjelpe barna frem til et bedre liv.

ØKONOMI
Prosjektet drives på bakgrunn av innsamlede midler. Det er bygd opp rundt en fadderordning, men vi er også avhengig av støtte utenom. Heldigvis er det noen skoler, barnehager, enkeltpersoner og lag som stiller opp. Vi er svært takknemlig for det.

Det beste er at vi allerede ser store forbedringer i forhold til arbeidet. Barna har en fin utvikling og de trives veldig godt. Vi har lang venteliste for å komme inn på prosjektet.

Nå er vi nettopp kommet i gang med å bygge industrikjøkken, verksted og spisesal. Dette vil bli brukt i den daglige driften og til kursvirksomhet. I tillegg vil det gi mulighet til utleie for å få litt inntekter.

Vi har ingen administrasjonsutgifter og alle midler går uavkortet til prosjektet. Stiftelsen Livets Tre er registrert i Brønnøysund registeret. Ellers er prosjektet registrert i Brasil og regnskapet innleveres månedlig til et regnskapskontor.

 

Følg oss på facebook - Betania Åseral

 

Kontakt oss

Betania Åseral
Gardsvegen 31
4540 Åseral 

Mobil 957 02468

 

 

Powered by Cornerstone