Hvem er vi

Hvem er vi

Hvem er vi

Betania er en frimenighet i Åseral kommune.

Vi har Bibelen som norm, og forkynner klassisk evangelisk kristentro, i samsvar med den Apostoliske trosbekjennelse. Forkynnelse, undervisning, lovsang, bønn og tilbedelse har en sentral plass i menighetens møter. Det er alltid åpent for personlig forbønn.

Menigheten praktiserer troende dåp; d.v.s. at mennesker døpes i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, med full neddykkelse, på sin egen tro og bekjennelse.

Menigheten samles jevnlig til brødsbrytelse/nattverd, for å minnes og forkynne Jesu død og oppstandelse.

Nyfødte presenteres for menigheten i en forbønnshandling, kalt barnevelsignelse. Konfirmantopplæring skjer etter Tentro-modellen, i samarbeid med andre frimenigheter i distriktet. Det drives et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Misjon har høy prioritet.

Hver uke samles det mange både barn, ungdom, voksne og eldre på de forskjellige treffpunktene vi har. Barnetreff som har holdt på i over 40 år samler ca 40 barn og voksne, Junior samler annenhver uke ca 20 barn. One80 samler ungdommene annenhver fredag, og det er i år 12 tentro-elever. Vi er også en god flokk som møtes til søndagsmøter og søndagsskole. 

 

 

Følg oss på facebook - Betania Åseral

 

Kontakt oss

Betania Åseral
Gardsvegen 31
4540 Åseral 

Mobil 957 02468

 

 

Powered by Cornerstone