Ledere

Pastor

Ole Kristian Iglebæk 50% stilling

Menighetsarbeider og forkynner

Ingvild Foss Forgard 25 % stilling

 

Menighetens lederskap

Ole Tom Haddeland 

Elin Reiesdal

Lisbeth Thorsland

Sven Thore Thorsland

Olav Kristian Austegard

Ingvild Foss Forgard

 

Kontakt oss:

Betania Åseral
Gardsvegen 31
4540 Åseral 

Mobil 957 02468

oletom@online.no

 

 

Følg oss på facebook - Betania Åseral

 

Kontakt oss

Betania Åseral
Gardsvegen 31
4540 Åseral 

Mobil 957 02468

 

 

Powered by Cornerstone